Ειρήνη, ένα παιδί πρόσφυγας - Irene a refugee child