Elliott Associates: De markedet som de eier det

*