แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ

Tags:
แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1

Created on: Aug-31-2017   Last updated: Sep-05-2017

 

5.5"x8.5" - Choice of Hardcover/Softcover - Color - Trade Book
Theme: School    Privacy: Everyone
48 pages    29 reads    0 people's favorite    0 likes   
Add as a Favorite      Like it

Share with Friends
?
 

Description

แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการฟังของนักเรียนให้มีความสามารถในการแยกเสียง พยางค์ คำ และประโยคในภาษาอังกฤษได้

 
Reader comments:

 

 
 

Author Profile

AnanOhm
Joined: Aug-31-2017

More Books From this Author:

Author's Personal Bookstore
 

Author Bio