*
pinterest
qr
book cover

benh ly rang - benhlyrang

by benhlyrang
24 pages    7 reads    0 people's favorite    0 likes
fav Add as a Favorite     like Like it
 
8.5"x8.5" - Softcover w/Glossy Laminate - Premium Photo Book
Price: $20.79
Add to Cart      Preview Book
Share Book    

About the Book

Features & Details
Created on: Dec-03-2020   Published on: Dec-03-2020
Format: 8.5"x8.5" - Softcover w/Glossy Laminate - Premium Photo Book
Theme: Travel    Sales Term:  Everyone
Preview Limit: 24 Pages
 
About Author
author icon benhlyrang
Joined: Dec-03-2020

Được cấu tạo từ 100% sứ nguyên chất từ bên trọng đến bên ngoài vì mày của loại này giống với màu của răng nên mang lại thẩm mỹ cao.

Do được cấu tạo từ 100% sứ nên đã khắc phục hoàn toàn yếu điểm của răng sứ kim loại