Deep Blue Group of Company Madrid Networks: Tips for å redusere kostnader

Deep Blue Group of Company Madrid Networks: Tips for å redusere kostnader

Created on: Jan-27-2015   Published on: Jan-28-2015

 

8.5" x 8.5" - Perfect Bound - Softcover - Color - Photo Book
Theme: Open Theme    Sales Term: Everyone
20 pages    227 reads    0 people's favorite    0 likes   
Add as a Favorite      Like it

List Price: $15.19 
Share with Friends
?
 

Description

Logistikk industrien utvikler seg for noen radikale endringer i 2014 og logistikk tjenesteleverandører (LSPer) i dag står overfor flere utfordringer, inkludert stigende drivstoffprisene, mangel på arbeidskraft og redusert varelager. Alle disse faktorene føre til økte transportkostnader, som kan skape et stort problem for LSPer som opererer på svært små marginer.

For å lykkes i dagens klima, LSPer behovet for å beskytte sine marginer ved å utnytte stordriftsfordeler gjennom partnerskap og nettverk, og kan ha nytte av å ta en større andel av supply chain fortjeneste gjennom utvide rekkevidden av sine operasjoner og tilbyr verdiøkende tjenester. Denne artikkelen omhandler flere måter LSPer kan redusere kostnadene og beskytte sine marginer.

 
Reader comments:

 

 
 

Author Profile

m0rpeloriby
Joined: Jan-27-2015

More Books From this Author:

Author's Personal Bookstore
 

Author Bio

We are partner in IRAQ for best solution your project.