Trade book orders from now on are estimated to complete after 12/20/2023,
especially for hard cover books.
pinterest
qr
book cover

DON PULUBI

by Camille Y. Idolor
22 pages    173 reads    0 people's favorite    0 likes
fav Add as a Favorite     like Like it
 
8.5"x8.5" - Hardcover w/Glossy Laminate - Premium Photo Book
Price: $32.11
Add to Cart      Preview Book
Share Book    

About the Book

Si Don ay isang batang inuubos ang kanyag oras sa paglalaro at panonood habang ang kanyang ina ay pagod sa paghahanapbuhay at pag-aasikaso sa kanya. Napagtatanto naman ni Don ang kanyang pagkakamali nang magkasakit ang kanyang ina.

Ang kuwentong ito ay isinulat upang magbigay pugay sa sakripisyo na ibinibigay ng mga magulang para sa kanilang mga anak at upang magbigay aral sa mga anak na maging masipag at tumulong sa lahat ng pagkakataon.

Features & Details
Created on: Jan-08-2022   Published on: Jan-09-2022
Format: 8.5"x8.5" - Hardcover w/Glossy Laminate - Premium Photo Book
Theme: Children    Sales Term:  Everyone
Preview Limit: 3 Pages
 
About Author
author icon Poetry Planet
Joined: Feb-28-2018

Si CAMILLE Y. IDOLOR ay nagtapos ng Batsilyer sa Edukasyong Elementarya (cum laude) sa Philippine Normal University, National Center for Teacher Education, Manila at kasalukuyang tinatapos ang kanyang Doktor ng Pilosopiya (Ph.D) sa parehong unibersidad. Siya ay isang dalubguro sa isang paaralang elementarya ng Lungsod Quezon. Isa rin siyang tagapagsalita, manunulat, tagapayo at mananaliksik. Nakapaglahad din ng kanyang papel-pananaliksik sa pambansa at pandaigdig na komperensiya.

Messages from the author:
 
Reader's Comments     Log in or create an account to add comment for the book.book_profile
*