Dyman Associates Risk Management Planering, Genomförande och övervakning av framsteg

Dyman Associates Risk Management Planering, Genomförande och övervakning av framsteg

Created on: Aug-26-2014   Published on: Aug-26-2014

 

8.5"x11" - Perfect Bound - Softcover - Color - Photo Book
Theme: Journal    Sales Term: Everyone
20 pages    529 reads    0 people's favorite    0 likes   
Add as a Favorite      Like it

List Price: $13.99 
Share with Friends
?
 

Description

Definition: Risk riskreducerande planering är arbetet med att utveckla alternativ och åtgärder för att öka möjligheterna och minska hoten mot projektets mål. Risk riskreducerande genomförandet är att utföra risk riskreducerande åtgärder. Risk riskreducerande framsteg övervakning omfattar spårning identifierade risker, identifiera nya risker och utvärdera risk processen effektivitet under hela projektet.

 
Reader comments:

 

 
 

Author Profile

gerauinehguite
Joined: Aug-26-2014

More Books From this Author:

Author's Personal Bookstore
 

Author Bio

I love blogging