promotion
walter
Joined
Aug-25-2014
Gender

Hometown

Age

Interest(s)
About Me
mutsari i walter chauke ku suka etikweni rale ka Nyavani ahansi ka doroba kulu raka Malamulele,Hi vukhale ina malembe ya 22. utswariwile hi lembe ra 1992-10-10 kona kwale ka malamulele.I tsale buku leyi ari mungheni wa kereke ya Seventh-day adventist leyi votala vayitivaka leswaku iya "savata"
Social Network Settings
Favorite Choices

Visit Personal Bookstore: Personal Bookstore

walter's Created Books

mitila yoya eka kriste
mitila yoya eka..
by walter
Aug-25-2014