pinterest
qr
book cover

buddhist

by Bijyu Kumar Tamang
252 pages    170 reads    0 people's favorite    3 likes
fav Add as a Favorite     like Like it
 
8.5"x11" - Hardcover w/Glossy Laminate - Color Trade Book
Price: $101.03    Gold Member Price: $90.93
Add to Cart      Preview Book
Share Book    

 
Other Formats Available For Purchase
8.5"x11" - Softcover w/Glossy Laminate - Color Trade Book
Price: $88.03   Add to Cart
About the Book

मनोविज्ञान पुस्तक स्पष्ट रूपमा र केवल वैज्ञानिक विचारधारा को विकास मा योगदान दिए जो महान वैज्ञानिकहरु र विचारधाराहरु मध्ये सबैभन्दा अधिक पूर्वाधारमा अआफ्नो भाषामा बौद्ध विचार लेखिएका पाईन्छ ।
यो पुस्तकमा अध्यायहरू क्रममा पढ्न आफ्नै भाषामा बुझ्न सरल र सजिलो होस । यसलाई नेपालीमा रूपान्तर अनुभव र अनुबाद गरेको छ । प्रत्येक कथा, प्रेरणात्मक उद्धरण, शिक्षण प्रस्ताव दिमागमा वृद्धि गर्ने प्रविधिहरू जुन कसैसँग सम्बन्धित र सम्बन्ध हुन सक्छ । बुद्धको इतिहास, शिक्षा, प्रेरणा खोज्न तपाईंलाई बौद्ध हुनु आवश्यक छैन । सोच र इतिहासका लागी एक रुचि को विशेषता रूप पनि हो ।

Features & Details
Created on: May-24-2018   Published on: May-24-2018
Format: 8.5"x11" - Hardcover w/Glossy Laminate - Color Trade Book
Theme: Open Theme    Sales Term:  Everyone
Preview Limit: 252 Pages
 
About Author
author icon Bijyu Tamang
Joined: May-24-2018
Messages from the author:
 
Reader's Comments     Log in or create an account to add comment for the book.book_profile