buddhist





Tags:
buddhist

Created on: May-24-2018   Published on: May-24-2018

 

8.5"x11" - Perfect Bound - Softcover - Color - Trade Book
Theme: Relationships    Sales Term: Everyone
252 pages    193 reads    0 people's favorite    7 likes   
Add as a Favorite      Like it

List Price: $89.03 
 

Other Formats Available for Purchase

Share with Friends
?
 

Description

मनोविज्ञान पुस्तक स्पष्ट रूपमा र केवल वैज्ञानिक विचारधारा को विकास मा योगदान दिए जो महान वैज्ञानिकहरु र विचारधाराहरु मध्ये सबैभन्दा अधिक पूर्वाधारमा अआफ्नो भाषामा बौद्ध विचार लेखिएका पाईन्छ ।
यो पुस्तकमा अध्यायहरू क्रममा पढ्न आफ्नै भाषामा बुझ्न सरल र सजिलो होस । यसलाई नेपालीमा रूपान्तर अनुभव र अनुबाद गरेको छ । प्रत्येक कथा, प्रेरणात्मक उद्धरण, शिक्षण प्रस्ताव दिमागमा वृद्धि गर्ने प्रविधिहरू जुन कसैसँग सम्बन्धित र सम्बन्ध हुन सक्छ । बुद्धको इतिहास, शिक्षा, प्रेरणा खोज्न तपाईंलाई बौद्ध हुनु आवश्यक छैन । सोच र इतिहासका लागी एक रुचि को विशेषता रूप पनि हो ।

 
Reader comments:

 

 
 

Author Profile

Bijyu Tamang Bijyu Tamang
Joined: May-24-2018

More Books From this Author:

Author's Personal Bookstore
 

Author Bio